PRO DLUŽNÍKY

Obdrželi jste korespondenci od společnosti Český inkasní servis, spol. s r. o.?
Kontaktovala Vás společnost Český inkasní servis, spol. s r. o.?

Níže uvádíme několik možností jak postupovat a zároveň nabízíme odpovědi na Vaše nejčastější otázky.
 

Kdo je společnost Český inkasní servis, spol. s r. o.?

  • Jsme společnost, která poskytuje inkasní služby svým věřitelům. Na základě mandátních smluv a udělených plných mocí, jsme pověřeni řešit pohledávky společností, které zastupujeme.
 

Obdrželi jste dopis od Českého inkasního servisu, spol. s r. o.?

  • Důkladně se seznamte s textem uvedeným v dopise.  Pokud jste si vědomi svého dluhu, postupujte dle instrukcí v dopise. V případě nesrovnalostí se na nás ihned obraťte. Ke komunikaci budete potřebovat identifikaci uvedenou v dopise, tj. pořadové číslo z korespondence, případně jméno a příjmení včetně data narození s identifikací u jakého věřitele dluh vznik.
 

Požadujeme úhradu závazku, ale Vy máte zaplaceno. Co dělat?

  • Pokud jste již úhradu pohledávky provedli, zašlete prosím neprodleně kopii dokladu o zaplacení na
    e–mailovou adresu info@inkasniservis.cz či faxové číslo +420 272 048 421.
 

Co mám dělat, pokud nemám prostředky na úhradu celého dluhu?

  • V případě, že nemůžete uhradit celý dluh uvedený v dopise v požadovaném termínu, zaplaťte alespoň část a neprodleně kontaktujte naši společnost v pracovní době pondělí až pátek v čase od 9:00 do 15:00 hodin na telefonním čísle 236 034 343, za účelem sjednání individuálního řešení.
 

Můžu si s Vámi sjednat splátkový kalendář?

  • Pokud nám to pokyny věřitele dovolí, tak ano. Pro sjednání splátkového kalendáře kontaktujte naši společnost v pracovní době pondělí až pátek v čase od 9:00 do 15:00 hodin na telefonním čísle +420 236 034 343 nebo emailem na adresu info@inkasniservis.cz. Pověřený inkasní specialista s Vámi dohodne, zda Váš návrh je finančně a časově akceptovatelný. 
 

Proč mám dlužnou částku zaplatit co nejdříve?

  • Každý den prodlení znamená navýšení dlužné částky. Zaplacení dlužné částky v termínu vede ke značné finanční úspoře. Nedodržením termínu úhrady dlužné částky se vystavujete riziku zahájení soudního a exekučního řízení, čímž se dlužná částka výrazně navýší o náklady obou řízení a právního zastoupení.
 

Co se stane, když budu výzvy ignorovat?

  • Pokud nezaplatíte dluh ve stanovené lhůtě, věřitel je nucen přistoupit k vymáhání pohledávky soudně, což umožní následné vymáhání dluhu prostřednictvím exekutora. Soudním procesem a následným exekučním inkasem se navyšuje váš dluh o úroky z prodlení, soudní výlohy, náklady soudního řízení a náklady exekučního řízení.
 

Kdy obdržím potvrzení o zaplacení dluhu?

  • Potvrzení o zaplacení dluhu Vám vydáme v případě, že veškeré Vaše závazky budou vyrovnány a to na základě písemné žádosti. Žádost pošlete na adresu Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4 nebo emailem na inkasniservis@inkasniservis.cz. Zároveň můžete využít níže uvedený kontaktní formulář.