DOHODA

Stabilizovaný pracovní tým vlastního call-centa zajišťuje dohodu neboli mimosoudní fázi, dodržuje striktně postupy, které nenarušují dobré obchodní jméno klienta a jeho obchodní tajemství. Neustálý aktivní kontakt s dlužníkem, jak ve formě administrativních úkonů, sms upomínek, telefonického kontaktu, případně osobních návštěv, zajišťuje soustavný tlak k požadovanému výsledku, kterým je příslušné inkaso pohledávky. Pracovníci našeho týmu inkasa pohledávek jsou zkušení profesionální vyjednavači, jejichž základním úkolem je získání co největších částek od dlužníků. 

Postupujeme vůči jednotlivým dlužníkům s maximální mírou individuálnosti, kdy předcházení jakýmkoliv stížnostem či komplikacím je samozřejmostí. 

Mimosoudní inkaso zahrnuje tyto základní činnosti: 
  • analýza pohledávek s ohledem na výběr nejvhodnějšího způsobu vymáhání pohledávek
  • obstarání informací o majetkových poměrech a solventnosti dlužníka
  • písemné upomínky o zaplacení dlužné částky
  • SMS upomínky o zaplacení dlužné částky
  • osobní jednání s dlužníkem o úhradě dluhu s cílem zajistit plnou úhradu předmětných pohledávek
  • jednání o uznání dluhu, dohodě o splátkách
  • informování klienta, pokud byl na dlužníka vyhlášen konkurz, zahájeno insolvenční řízení nebo z dostupných zdrojů zjištěno úmrtí dlužníka
  • průběžné vyhodnocování zpracovávaných údajů a pravidelný reporting klientovi
 
Cílem mimosoudního vymáhání je individuální přístup k našim klientům se schopností definovat optimální podmínky, odpovídající potřebám a možnostem každého z našich klientů což vede k dosažení požadovaného inkasa.