EXEKUCE

Cílem exekučního vymáhání je využití všech kroků sloužících k efektivnímu vymožení pravomocně přiznaného nároku oprávněného, pokud tento nárok není dobrovolně splněn po vydání exekučního titulu.
 
Exekuční proces začíná doručením návrhu na nařízení exekuce soudnímu exekutorovi spolu s exekučním titulem, kdy po vydání usnesení soudem a jeho doručení zpět soudnímu exekutorovi nastává fáze zjišťování postižitelného majetku povinného.
 

Subjekty součinností (lustrací):

 • Banky
 • ČSSZ
 • Úřady práce
 • Ministerstvo financí
 • VZP, ostatní zdravotní pojišťovny
 • Katastr nemovitostí
 • Finanční úřady
 • Živnostenský rejstřík
 • ARES
 • ISIR
 • CEO (centrální evidence obyvatel)
 • Centrální evidence exekucí 
 • Centrální evidence motorových vozidel
 
Na základě těchto zjištění jsou získané informace průběžně vyhodnocovány a dle těchto výsledků je nastavená taktika vedení exekučního řízení.
 
Dojde-li v průběhu lustrace ke zjištění majetku povinného, je vydán exekuční příkaz na zjištěný majetek (např. přikázání pohledávky z účtu povinného, na srážky ze mzdy, na přikázání jiné pohledávky, na prodej nemovitosti). 
 
V případě, že nebyl u povinného zjištěn majetek a došlo k vyčerpání všech ostatních možností vedení exekučního řízení, nastává mobiliární exekuce. Speciálně vyškolení zaměstnanci exekutora provádí mobiliární exekuce po celé ČR. Zajištěný movitý majetek je realizován v pravidelných dražbách.
 
Call centrum exekutora zajišťuje v průběhu celého exekučního řízení aktivní kontakt s povinným, formou telefonních hovorů, sms upomínek, emailové komunikace. Zjišťuje další informace o majetku povinného, aktivně sjednává splátkové kalendáře a následně kontroluje plnění jednotlivých splátkových kalendářů.