SOUD

Zpracováním a optimálním nastavením procesů v soudní fázi vymáhání pohledávek je pověřen speciální pracovní tým, složený z právníků a administrativních pracovníků, kteří zajišťují uplatnění pohledávky v
 
  • soudním řízení 
  • rozhodčím řízení 
  • správním řízení
  • trestním řízení
  • dědickém řízení
  • insolvenčním řízení
  • exekučním řízení
 
Profesionální pracovníci, kteří mají mnohaleté zkušenosti s vymáháním pohledávek v soudní fázi, zajišťují procesní průběh v daném řízení, včetně získání pravomocného rozhodnutí ve věci - exekučního titulu.
 
V případě nesplnění povinnosti, je na žalovaného podán návrh na nařízení exekuce ke smluvnímu soudem pověřenému exekutorovi. Před podání návrhu na nařízení exekuce je žalovanému zasílána předexekuční upomínka.
 
Cílem soudního vymáhání je, kromě získání pravomocného exekučního titulu, i získání relevantních informací o osobních a majetkových poměrech dlužníka, které lze využít při zajišťování požadovaného inkasa u žalovaných pohledávek a které pracovní tým průběžné při své činnosti využívá v přímé komunikaci s žalovanými ohledně dobrovolného způsobu zaplacení jejich dluhu.